Holiday Inn & Express Arena Towers Amsterdam
  Kan een complex gebouw een prachtig hotel worden?
In wit de mogelijkheden voor sparingen
In wit de mogelijkheden voor sparingen